M.R.A

Risicohoudend medisch afval moet door iedere zorgverstrekker in daartoe geschikte recipienten opgeborgen worden. Voor de thuisverpleging is dit vooral van belang voor wat betreft naalden (en dus ook de naalden met de spuiten eraan vast) naalden mogen niet met het huishoudelijk afval verwijderd worden en blijven dus best niet achter bij de patient. De naalden moeten in naaldcontainers verzameld worden en door een erkend ophaler voor verwerking opgehaald worden volgens de reglementering van VLAREA.

Leden van de kring kunnen , indien ze dat wensen na toetreding tot deze dienst, jaarlijks (één maal in september) hun MRA op één adres samenbrengen:

verantwoordelijke MRA
Carine De Cremer
Eigenstraat 128A
     9450 Denderhoutem

tel: 0478/234729

Wij bewaren jaarlijks het ophaalattest en het verwerkingsattest samen met de lijst van leden die hun afval tijdig binnenbrachten.

Bij eventuele controle van de milieu-inspectie bezorgen wij de nodige documenten aan OVAM.

Naaldcontainers kunnen via de kring aangekocht worden bij de verantwoordelijke of bij iedere ledenvergadering (kostprijs
2.5 0 €, inhoud: 4 liter) naaldcontainers van andere firma's zijn ook toegelaten.

Volgende inzameling MRA :    22 september 2020  - Van 14u tot 18u