Bijscholingen

Vormingen 2020

Datum: 17/11/2020
Thema: 'Het ideale medicatieschema, een haalbare kaart?'
Spreker: Apotheker Leen De Bolle
Plaats: wordt later meegedeeld
Inschrijving verplicht via mail:  beeckman.devuyst@hotmail.com met vermelding van naam, mailadres en RIZIV nummer
+ 5 € storten op rek.nr. BE88 7755 9428 2241 
De datum van de bijscholing werd gewijzigd omwille van de lockdown